Cách phát âm động từ đuôi “ed” dễ hiểu nhất-tailieuanh.com

  1. Cách phát âm “Ved”

* Ved  có 3 cách phát âm

  1. ed” phát âm là /t/ khi Vbare có đuôi là các chữ cái: (xem Lesson 5)

+ ss               (sáng sớm)                  VD: missed, passed….

+ k,ke           (không)                   VD: cooked, walked

+ p,pe          (phải)                      VD: stopped, hoped (hy vọng)

+ ce              (chế)                       VD: danced,

+ x                (xe)                          VD: mixed (trộn, xào)

+ sh              (SH)                         VD: finished, wished

+ gh              (ghé)                       VD: laughed (cười)

+ ch              (chợ)                       VD: watched (xem)

  1. ed” phát âm là /id/ khi Vbare có đuôi là các chữ cái:

+ t,te            (ta)                          VD: wanted , visited, invited (mời), hated

+ d,de          (đây)            VD: needed, succeeded, decide -> decided (quyết định)

  1. ed” phát âm là /d/ khi Vbare có đuôi là các chữ cái còn lại.

VD: played, opened, closed, lived, loved, moved, stayed, enjoyed, showed, raised…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *